Afspraak

Een afspraak kan u best telefonisch maken, zo kan goed ingeschat worden hoeveel tijd er nodig is voor uw behandeling.

Indien u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, gelieve dit tijdig te laten weten (bij voorkeur 24h op voorhand), zodanig dat we op de voor u voorziene tijdspanne misschien alsnog iemand kunnen helpen.

intro

Eeste bezoek

Bij uw eerste bezoek brengt u volgende zaken mee:

  • paspoort
  • SIS-Kaart / Gele klevers
  • Lijst met geneesmiddelen die u neemt